تصویری از کرمان

آبشار کشیت

تاریخ انتشار : ۱۷:۳۱ ۰۹-۰۳-۱۳۹۶

کشیت نام یکی از دهستانهای بخش شهداد شهرستان کرمان است.

تبریز امروز: کرمان

دره کشیت را رودخانه و آبشارهای کوچک و بزرگی تشکیل می دهند که از دیواره های آن به داخل دره جریان دارد که در نهایت رودخانه ای از آب شیرین در انتهای این دره زیبا به وجود می آید که در کویر یک رویاست . 

آبشار کشیت کرمان

دره کشیت پر از نخلستان و درختان میوه است که 3 کیلومتر طول آن می باشد و دیواره های این دره عمیق نیز پر از خزه و نوعی سرخس است که در کنار آبشارهای همیشه جاری ان روییده اند. آبشار کشیت 12 متر ارتفاع دارد که به محوطه ای می ریزد که مردم محلی به آن دریا می گویند. این آبشار فضایی عجیب دارد.  آب از دیواره های دره می جوشد و سرخس ها و گل سنگ در اطراف این دره رشد می کنند.

 کشیت نام یکی از دهستان های بخش شهداد شهرستان کرمان است.


نظرات کاربران


@