آثار کلاسیک برای فصل سرد

موسیقی های زمستان

تاریخ انتشار : ۱۸:۱۳ ۰۱-۱۰-۱۳۹۸

آثاری از چایکوفسکی ، سیبلیوس، برامس ، موزارت ، سنت سانس، باخ ، ویوالدی ، یاناچک ،تلمان ، کورللی ، گریگ ، لیتوینوسکی، پیازوللا برای فصل سرد ارائه شده اند.

تبریز امروز:

 

1 - چایکوفسکی ؛ سرناد برای سازهای زهی - الجیا Op. 48: III.

2 - چایکوفسکی ؛ کوراتت زهی، شماره یک - Op. 11: II. Andante Cantabile

3 - سیبلیوس ؛ آندانته فستیوو

4 - برامس ؛ کنسرتو پیانو شماره یک ،  Op. 15:  آداجیو II

5 - موتسارت ؛ کنسرتو فلوت و هارپ در سی ماژور ، آندانتینو II

6 - سنت سانس ؛ کارناوال حیوانات ، XIII   پرنده قو

7 -  باخ ؛ سوئیت ارکسترال  شماره 3 در دی ماژور

8-  ویوالدی ؛ چهار فصل ، کنسرتو شماره 4 ؛ زمستان  - آلگرو 

9 - ویوالدی ؛ چهار فصل ، کنسرتو شماره 4 ؛ زمستان - لارگو 

10- ویوالدی ؛ چهار فصل ، کنسرتو شماره 4 ؛ زمستان - الگرو

11- یاناچک  ؛ سوئیت برای سازهای زهی ، آداجیو 

12- باخ  ؛ سوئیت سلو شماره یک  در جی ماژور 

13- تله مان ؛ کنسرتو ویولا  در جی ماژور

14- کورللی ؛ کنسرتو گروسو ؛ شماره 10 ، در سی ماژور  - لارگو

15- کورللی ؛ آلماندا ، آلگرو

16- گریگ ؛ سوئیت هولبرگ ،Op. 40

17- گریگ ؛ هوا

 18- لاتوینوسکی ؛ سوئیت برای سازهای زهی 

19- پیازولا ؛ ابلیویون

20 - راخمانیوف ؛  سمفونی شماره 2 ، آداجیو 

21 - یاناچک ؛ سوئیت برای ارکستر زهی ، آداجیو

22 - چایکوفسکی ؛ فصل ها؛  نوامبر - دسامبر - ژانویه

23 -چایکوفسکی ؛ فصل ها ؛ دسامبر 

24 - چایکوفسکی ؛ فصل ها ؛ ژانویه

زمستان - تبریز - توفیق وحیدی آذر

این آثار توسط ارکستر زهی متامورفوس و ارکستر فیلارمونیک اوپول و ارکستر سمفونیک وارمیا و ارکستر مجلسی کیف و ارکستر سمفونیک دولتی کیف اجرا شده اند.


نظرات کاربران


@