شعر عبید زاکانی در شکسته نستعلیق محمدعلی فرزبود

با زلف تو قصه‌ایست ما را مشکل - همچون شب یلدا به درازی مشهور

تاریخ انتشار : ۱۷:۲۸ ۳۰-۰۹-۱۳۹۸

ای لعل لبت به دلنوازی مشهور وی روی خوشت به ترکتازی مشهور با زلف تو قصه‌ایست ما را مشکل همچون شب یلدا به درازی مشهور

تبریز امروز:

ای لعل لبت به دلنوازی مشهور وی روی خوشت به ترکتازی مشهور با زلف تو قصه‌ایست ما را مشکل همچون شب یلدا به درازی مشهور عبید زاکانی خط فرزبود

ای لعل لبت به دلنوازی مشهور
وی روی خوشت به ترکتازی مشهور
با زلف تو قصه‌ایست ما را مشکل
همچون شب یلدا به درازی مشهور

 

شعر عبید زاکانی در شکسته نستعلیق محمدعلی فرزبود


نظرات کاربران


@