کوزه گر تبریزی از دوران جدید و عصر ماشین می گوید

کوزه گر دیگر کوزه شکسته را هم برای آب خوردن ندارد!

تاریخ انتشار : ۱۶:۳۱ ۱۱-۰۹-۱۳۹۸

اما زمانه چرخیده و گردش نموده است، ذائقه مردم تحت فشارهای اقتصادی و تاثیر مدرنیته ناقص و تقلیدی تغییر پیدا کرده است. بجای گلدان های خاک رس گلدان پلاستیک وارد بازار شده است ، گلدانی که با خاک عجین نیست و آن را آلوده می کند و از دیگر سو منافذ هوای ریشه را نیز مسدود می کند. پیتی پز یا همان آبگوشتچی دلش نمی خواهد آبگوشت دیزی سنگی را در ظروف گلی آماده کند ، او هم ظروف آلومینیمی را انتخاب کرد و کمتر کسی بحثی در مورد آلایندگی آنان دارد. نانوا هم که تنور گردون برقی را به تنور داخل زمین ترجیح می دهد ، بازار ساخت تنور هم به این صورت بهم خورده است هرچند که مردم همچنان در پی نوستالژی نان لواش با تنور داخل خاک هستند و .... از آن سوی سکه و جمع کردن سکه در قلک و شکستن آن با شکسته شدن ارزش پول و از بین رفتن تدریجی سکه بازار قلک را هم دستکاری کرده است و حتی قلک پلاستیکی برای طبقات تحت فشار گزینه انتخابی شده است تا قلک پلاستیکی را برای کودکان خود بخرند و این سان دیگر با فرو ریختن عصر کوزه و مشک، کوزه گر، حتی کوزه شکسته را هم برای آب خوردن ندارد!!!

تبریز امروز:

سال ها کارگاه پر رونق بود، استاد پشت چرخ قدیمی کوزه گری انواع کوزه و گلدان و قلک و ظرف دیزی را آماده می کرد و هر از گاه نوبت به تنور لواش پزی نانوای می رسید.

مدیر مدرسه و بچه محصل ها هم مشتری شان بود، گل های آماده برای گل بازی و کار دستی مانند خمیر مجسمه سازی به مشتریان ارائه می شد.

اما زمانه چرخیده و گردش نموده است، ذائقه مردم تحت فشارهای اقتصادی و تاثیر مدرنیته ناقص و تقلیدی تغییر پیدا کرده است. بجای گلدان های خاک رس گلدان پلاستیک وارد بازار شده است ، گلدانی که با خاک عجین نیست و آن را آلوده می کند و از دیگر سو منافذ هوای ریشه را نیز مسدود می کند. پیتی پز یا همان آبگوشتچی دلش نمی خواهد آبگوشت دیزی سنگی را در ظروف گلی آماده کند ، او هم ظروف آلومینیمی را انتخاب کرد و کمتر کسی بحثی در مورد آلایندگی آنان دارد. نانوا هم که تنور گردون برقی را به تنور داخل زمین ترجیح می دهد ، بازار ساخت تنور هم به این صورت بهم خورده است هرچند که مردم همچنان در پی نوستالژی نان لواش با تنور داخل خاک هستند و .... از آن سوی سکه و جمع کردن سکه در قلک و شکستن آن با شکسته شدن ارزش پول و از بین رفتن تدریجی سکه بازار قلک را هم دستکاری کرده است و حتی قلک پلاستیکی برای طبقات تحت فشار گزینه انتخابی شده است تا قلک پلاستیکی را برای کودکان خود بخرند و این سان دیگر با فرو ریختن عصر کوزه و مشک کوزه گر حتی کوزه شکسته را هم برای آب خوردن ندارد!!!

 همه چیز در بازار و فرهنگ تغییر کرده است " مجید شکری" کوزه گری که نسل ها میراث خانوادگی را در ساختن کوزه بر دوش دارد . از دوران " گل " در دوران معاصر می گوید.

چرخ کوزه گری کارگاه آنها قدمتی هشتاد ساله را دارد و کوره قدیمی در زیر زمین، استوار گرمای خود را برای پختن ظروف می دهد کار برای " مجید شکری " یک مسئولیت است ، دستانش و بازوانش درد سال ها کار سخت را به همراه دارند و قوانین شغل سخت و زیان آور چندان بداد او نرسیده است، اما بی کاری عار است و غیرت بی کاری و خانه نشینی و استراحت را اجازه نمی دهد ، پس او باز در شغل همچنان خود همچنان کوزه ها و تنورها را گلدان را هر از گاهی می سازد و می خشکاند تا چرخ زندگی خود و دیگران بهتر بچرخد.

 

 

گزارش از کاوه وحیدی آذر


نظرات کاربران


@