نقاشی از اکتای

یک قطار رنگی در رویای یک کودک که رنگ ها را دوست دارد!

تاریخ انتشار : ۱۷:۴۲ ۱۰-۰۹-۱۳۹۸

رنگ ، کاغذ و دستان دو ! رویاهایت را می سازند! و تو برای آفریدن چقدر زود بزرگ می شوی !

تبریز امروز:

نقاشی - اکتای وحیدی آذر - Oktay Vahidi Azar

نقاشی : اکتای وحیدی آذر


نظرات کاربران


@