فرانسه

عدم اعتماد به دولت در تلاش برای اصلاح سیستم بازنشستگی

تاریخ انتشار : ۱۷:۵۷ ۰۹-۰۹-۱۳۹۸

فرانسوی ها با اصلاح نظام بازنشستگی در کشورشان موافق اما به دولت بی اعتمادند. در حالی که قرار است فرانسه روز پنج شنبه آینده ۵دسامبر شاهد اعتصاب سراسری گسترده در اعتراض به تصمیم دولت امانوئل ماکرون برای اصلاح نظام بازنشستگی این کشور باشد، نظرسنجی جدیدی نشان می دهد که ۷۶٪ فرانسوی ها به لزوم انجام چنین اصلاحاتی اعتقاد دارند اما برای انجام درست آن به دولت کشورشان اعتماد ندارند.

تبریز امروز:

Image result for france government

فرانسوی ها با اصلاح نظام بازنشستگی در کشورشان موافق اما به دولت بی اعتمادند.

در حالی که قرار است فرانسه روز پنج شنبه آینده ۵دسامبر شاهد اعتصاب سراسری گسترده در اعتراض به تصمیم دولت امانوئل ماکرون برای اصلاح نظام بازنشستگی این کشور باشد، نظرسنجی جدیدی نشان می دهد که ۷۶٪ فرانسوی ها به لزوم انجام چنین اصلاحاتی اعتقاد دارند اما برای انجام درست آن به دولت کشورشان اعتماد ندارند.

این نظرسنجی نشان داده است که ۹۳٪ هواداران حزب رئیس جمهور یعنی حزب جمهوری به پیش و حتی ۶۴٪ هواداران حزب راست افراطی اجتماع ملی به رهبری مارین لوپن این اصلاحات را لازم می دانند.
در مقابل ۶۴٪ فرانسوی ها میگویند به امانوئل ماکرون ‌‌دولتش برای اصلاح این سیستم اعتمادی ندارند.

۹۴٪ هوادارن حزب حاکم میگویند به دولتشان اعتماد دارند اما ۸۷٪ هواداران مارین لوپن، ۸۲٪ حزب چپ افراطی فرانسه سرکش و ۶۹٪ هواداران سوسیالیست ها و ۶۶٪ جمهوریخواهان و طرفداران محیط زیست اعتمادی به دولت برای انجام درست این اصلاحات ندارند.
ماکرون قصد دارد بیش از چهل سیستم بازنشستگی مشاغل مختلف را به یک سیستم واحد ‌‌سراسری تبدیل کند.


نظرات کاربران


@