ایالات متحده امریکا

میلیون ها فقیر در آمریکا چگونه زندگی می کنند؟ ( ویدئو به زبان انگلیسی )

تاریخ انتشار : ۱۲:۴۶ ۰۹-۰۹-۱۳۹۸

بی خانمانی ، گرسنگی و شرم فقر در ثروتمندترین کشور جهان شایع است. بیش از 40 میلیون نفر در ایالات متحده در زیر خط فقر زندگی می کنند ، رقمی دو برابر 50 سال پیش! این ماجرا بسیار سریع اتفاق افتاد. بسیاری از مردم ایالات متحده در شبکه تأمین اجتماعی قرار دارند. در منطقه معدنی Appalachians با ساختار ضعیف اقتصادی ، خرید با کوپن های مواد غذایی تقریباً عادی شده است و کسانی که خانه خود را از دست می دهند ، چاره ای جز زندگی در یک ماشین ندارند. تعداد زیادی از افراد بی خانمان در لس آنجلس وجود دارد که برای احداث سرپناه های چوبی اقدام شده است ، اما همچنان تعداد فقرا افزایش می یابد.. تعداد کودکان بی خانمان به طرز چشمگیری افزایش یافته است و به 1.5 میلیون نفر رسیده است ، سه برابر بیشتر از زمان رکود بزرگ دهه 1930. این ویدئو به زبان انگلیسی مستندی درباره فقرای امروز در ایالات متحده است که توسط سباستیان جیلز برای دویچه وله ساخته شده است..

تبریز امروز:

 

بی خانمانی ، گرسنگی و شرم فقر در ثروتمندترین کشور جهان شایع است. بیش از 40 میلیون نفر در ایالات متحده در زیر خط فقر زندگی می کنند ، رقمی دو برابر 50 سال پیش!

این ماجرا بسیار سریع اتفاق افتاد. بسیاری از مردم ایالات متحده در شبکه تأمین اجتماعی قرار دارند. در منطقه معدنی Appalachians با ساختار ضعیف اقتصادی ، خرید با کوپن های مواد غذایی تقریباً عادی شده است و کسانی که خانه خود را از دست می دهند ، چاره ای جز زندگی در یک ماشین ندارند. تعداد زیادی از افراد بی خانمان در لس آنجلس وجود دارد که برای احداث سرپناه های چوبی اقدام شده است ، اما همچنان تعداد فقرا افزایش می یابد.. تعداد کودکان بی خانمان به طرز چشمگیری افزایش یافته است و به 1.5 میلیون نفر رسیده است ، سه برابر بیشتر از زمان رکود بزرگ دهه 1930. این ویدئو به زبان انگلیسی مستندی درباره فقرای امروز در ایالات متحده است که توسط سباستیان جیلز برای دویچه وله ساخته شده است..


نظرات کاربران


@