فرانسه

از بین رفتن فرصت های شغلی با آمازون!

تاریخ انتشار : ۱۸:۰۹ ۰۸-۰۹-۱۳۹۸

منیر محجوبی دبیر دولت سابق دولت فرانسه در امور دیجیتال در گزارشی اعلام کرده است که شرکت آمازون در فرانسه در قبال استخدام هر یک نفر، باعث بیکاری دو نفر در مشاغل سنتی شده است. گسترش فعالیت های آمازون در فرانسه در سال ۲۰۱۸ باعث بیکاری بیش از بیست هزار نفر شده است. محجوبی همچنین بر اعمال فشار روانی آمازون بر فروشندگان خود برای فروش بیشتر خبر داده است.

تبریز امروز:

آمازون در فرانسه به ازای ایجاد هر فرصت شغلی، دو نفر را بیکار کرده است.

منیر محجوبی دبیر دولت سابق دولت فرانسه در امور دیجیتال در گزارشی اعلام کرده است که شرکت آمازون در فرانسه در قبال استخدام هر یک نفر، باعث بیکاری دو نفر در مشاغل سنتی شده است.
گسترش فعالیت های آمازون در فرانسه در سال ۲۰۱۸ باعث بیکاری بیش از بیست هزار نفر شده است.
محجوبی همچنین بر اعمال فشار روانی آمازون بر فروشندگان خود برای فروش بیشتر خبر داده است.
آمازون به علت تحریک افراد به شیوه های مختلف برای خریدهای افراطی و مصرف گرایی بیش از اندازه، با انتقاد بویژه طرفداران محیط زیست مواجه شده است.


نظرات کاربران


@