برگی از یک کتاب فارسی در واشنگتن

خط و مینیاتور در گاری فریر و ساکلر

تاریخ انتشار : ۱۹:۲۷ ۰۴-۰۹-۱۳۹۸

مرد مقدس و پزشک فارسی. تصویری از یک کتاب قدیمی است . متن مورخ 1468میلادی تحریر و نقاشی های آن در 1645 مجددا رنگ شده است ، این نقاشی در گالری فریر و ساکلر ، واشنگتن قرار دارد.

تبریز امروز:

خواجه و طبیبان

 

مرا برای معالجه اصحاب فرستادند و کسی در این مدت التفاتی نکرد تاخدمتی که بر بنده معین است بجای آورد خواجه علیه السلم گفت این طایفه را طریقه آنست که ...

  
مرد مقدس و پزشک فارسی. تصویری از یک کتاب قدیمی احتمالا گلستان سعدی است . متن مورخ 1468میلادی تحریر و نقاشی های آن در 1645 مجددا رنگ شده است  ، این نقاشی در گالری فریر و ساکلر ، واشنگتن قرار دارد.


نظرات کاربران


@