استخدام های سفارشی ، بی عدالتی در میان نسل جوان

انحصار در اشتغال گامی برای به فقر کشانیدن جامعه و ایجاد بحران!

تاریخ انتشار : ۰۲:۳۳ ۲۸-۰۸-۱۳۹۸

در نظرسنجی رضایت مشتری برای محصولات یک شرکت و یا سازمان از هزاران نفر مشتری ناراضی فقط یک نفر اعلان نارضایتی خود را می نماید ، ولی تاثیر مشتری ناراضی خاموش بسیار بیشتر ارزیابی شده است. سازمان ها و موسسات ؛ کارخانجات و صنایع نیروی انسانی خود را جذب می کنند ؛ اما در هیچ رسانه ای درخواست نیروی انسانی آنان دیده نمی شود. دلیل این ماجرا استخدام براساس سفارشی شدن و توصیه پذیری و یا بکارگیری فامیل و آشنا می باشد. سیستم استخدام براساس توصیه و سفارش منجر به ورود افراد ناتوان به سیستم و ناکارآمدی و گاه تسلیم شدن در مقابل خطاهای افراد سفارشی و تضعیف مدیر ضعیفی می گردد که دلیل حضورش سر خم کردن در مقابل مطالباتان دیگران است.از طرف دیگر بی عدالتی در بهره مندی از منابع اجتماع به شکلی ساده در جامعه جاری می شود. استخدام و بکارگیری نیروی انسانی و حتی در کنار آن مناقصات سازمان های ما اکنون به شکل ترمینال قدیم اتوبوسرانی درامده اند، تنها آشنایان از آن سهم می برند و این سان در بخشی بزرگ از جامعه نسل جوان افسرده و عاصی می شود ، چون حقوق خود را پامال می بیند و در نهایت نمود خود را در جاهایی مختلف به نمایش می گذارد. در کنار ماجرا جامعه نیز نمی تواند از توانمندی انسان های توانمندش بهره برد و همچون یک فنر حلقه ای مرحله به مرحله خطا بزرگ تر شده و صدمات یسیار از آن می بیند.

 تبریز امروز:

استخدام

در دوران جنگ تحمیلی ، هر هفته مجبور بودم برای تردد برادرم بلیط اتوبوس از ترمینال تهیه بکنم ، اما تهیه بلیط هرگز بسادگی میسر نمی گردید، اگر آقا هوشنگ نبود من نمی توانستم بلیط داشته باشم . هر دفعه بعد از خرید بلیط به شکلی طنزگونه به این موضوع فکر می کردم که ترمینال فقط به دوستان و آشنایان بلیط می فروشد و اگر تو دوست و آشنایی نداشته باشی آن وقت امکان تامین بلیط را نیز پیدا نخواهی کرد.

***

برای خرید داروی قندخون و فشار خون آنا و آتا  فقط امکان تامین به تعداد محدود آن را از داروخانه های آشنا داشتم ، باید قبل از اتمام دارو به داروخانه دوستان می رفتم و آنان دو یا سه ورق به من دارو می دادند ، باز همیشه در این فکر بودم که آنان که آشنایی در داروخانه ها ندارند ، چه می کنند.

***

نحوه استخدام در سازمان ها در کتاب های مدیریتی به طریق صدور اطلاعیه در نشریات ، مراجعه و درخواست از موسسات کاریابی و یا استفاده از بولتن دیواری در سازمان و یا در شرایط خاص از مراجعین مستقیم به آن انجام می گیرد ، حال دنیای دیجیتال راهکارهای دیگری نیز شاید برای استخدام افزوده باشد. اما در یک سازمان متعلق به مهندسین با ده ها کارمند هنوز نحوه استخدام و جذب افراد مشخص نشده است و شاید همه، آشنای افراد پرقدرت و صاحب نفود باشند و عجیب تر آنکه گاهی مشکلات بوجود آمده توسط آنان نیز ماست مالی می گردد که البته در مورد یکی از این سفارشی ها ، بازداشت نتیجه عملیات او بود که او هنوز هم حسرت به دل و در یاد خاطرات زندگی در بوستان سبز سازمان مهندسان طی طریق می کند و گاه پیامکی هم به اعضای سازمان می فرستد.

***

شوراهای شهر و روستا برای تامین منابع مالی خود مجاز به برنامه ریزی شده اند اما شوراها هنوز نتوانسته اند در مقابل هزینه و برنامه ریزی برای کاهش هزینه ها برنامه ای ارائه دهند. استخدام منتسبین در شهرداری جزو رسوم و باید ها گردیده است. بعد از ورود بانوی فرهنگ شهرما به شورای شهر تعدادی با نام فامیل وی در شهرداری بکارگیری شدند. حضور منسوبین در دفاتر اعضای شورا ،حضور داماد، تبریک به داماد برای طی دوره های آموزشی ، استخدام خواهر و برادر در مناصب مختلف سازمان شهری و متعلق به مردم نمودهای زشتی از دست اندازی به اموال عمومی می تواند فرض گردد که نیاز به تدوین برنامه برخورد صحیح با این نابهنجاری ضروری می نماید.

***

سال ها پیش مدیرعامل یک شرکت در تبریز بخشنامه ای برای مدیر امور اداری و کل مدیران سازمان ارسال کرده بود که در آن ممنوعیت استخدام افراد با نام فامیلی یکسان جزو دستورات آن بود. نگاه دقیق این بخشنامه ایجاد مانعی برای بخشی از استخدام های زائد و یا اعمال نفوذ و درخواست بیهوده نیروی انسانی بود که در آن ضمن نقض حقوق عمومی و عدم رعایت عدالت در استخدام و اشتغال، موجب اتلاف سرمایه و زمان های کاری سازمان می بود.

***

در نظرسنجی رضایت مشتری برای محصولات یک شرکت و یا سازمان از هزاران نفر مشتری ناراضی فقط یک نفر اعلان نارضایتی خود را می نماید ، ولی تاثیر مشتری ناراضی خاموش بسیار بیشتر ارزیابی شده است. سازمان ها و موسسات ؛ کارخانجات و صنایع نیروی انسانی خود را جذب می کنند ؛ اما در هیچ رسانه ای درخواست نیروی انسانی آنان دیده نمی شود. دلیل این ماجرا استخدام براساس سفارشی شدن و توصیه پذیری و یا بکارگیری فامیل و آشنا می باشد. سیستم استخدام براساس توصیه و سفارش منجر به ورود افراد ناتوان به سیستم و ناکارآمدی و گاه تسلیم شدن در مقابل خطاهای افراد سفارشی و تضعیف مدیر ضعیفی می گردد که دلیل حضورش سر خم کردن در مقابل مطالباتان دیگران است.از طرف دیگر بی عدالتی در بهره مندی از منابع اجتماع به شکلی ساده در جامعه جاری می شود.

استخدام و بکارگیری نیروی انسانی و حتی در کنار آن مناقصات سازمان های ما اکنون به شکل ترمینال قدیم اتوبوسرانی درامده اند، تنها آشنایان از آن سهم می برند و این سان در بخشی بزرگ از جامعه نسل جوان افسرده و عاصی می شود ، چون حقوق خود را پامال می بیند و در نهایت نمود خود را در جاهایی مختلف به نمایش می گذارد.

در کنار ماجرا جامعه نیز نمی تواند از توانمندی انسان های توانمندش بهره برد و همچون یک فنر حلقه ای مرحله به مرحله خطا بزرگ تر شده و صدمات یسیار از آن می بیند.

 

توفیق وحیدی آذر

 


نظرات کاربران


@