نقاشی از نیلا سیدی

آسمان ابری،رودخانه پر از ماهی قرمز ، گل ها و خانه!

تاریخ انتشار : ۰۹:۲۶ ۲۴-۰۸-۱۳۹۸

می رقصند ابرها بر آسمان بام خانه ی ما می درخشند گل های رنگین، در کنار رودخانه ی ما آب زلال است و شفاف ماهیان قرمز، خنده کنان در درون آن بازی کنان و شادان سلام می فرستند بر تمام دوستانشان!

تبریز امروز:

آسمان ابری،رودخانه پر از ماهی قرمز ، گل ها و خانه-Nila Seyedi - نیلا سیدی

آسمان ابری،رودخانه پر از ماهی قرمز ، گل ها و خانه!

 

می رقصند ابرها بر آسمان بام خانه ی ما

می درخشند گل های رنگین، در کنار رودخانه ی ما

آب زلال است و شفاف

ماهیان قرمز، خنده کنان در درون آن

بازی کنان و شادان

سلام می فرستند بر تمام دوستان! 

 

 نیلا سیدی 

 


نظرات کاربران


@