تهران، تصاویری از دیوارهای لانه جاسوسی

13 آبان سالروزتصرف لانه جاسوسی

تاریخ انتشار : ۱۴:۲۰ ۱۳-۰۸-۱۳۹۸

مقام معظم رهبری : امریکای گرگ‌صفت البته ضعیف‌تر اما وحشی‌تر و وقیح‌تر شده است و در مقابل، جمهوری اسلامی ایران با دفاع مقتدرانه و منع مستدل مذاکره، راه نفوذ و ورود مجدد امریکا به کشور را سد کرده است

تبریز امروز:

 امریکای گرگ‌صفت البته ضعیف‌تر اما وحشی‌تر و وقیح‌تر شده است و در مقابل، جمهوری اسلامی ایران با دفاع مقتدرانه و منع مستدل مذاکره، راه نفوذ و ورود مجدد امریکا به کشور را سد کرده است.


نظرات کاربران


@