مینا رضا زاده

غارهای تپه تاریخی رصدخانه مراغه

تاریخ انتشار : ۱۸:۰۳ ۱۲-۰۸-۱۳۹۸

غار در دل كوهی از جنس ماسه سنگ های رسوبی و آهكی ایجاد شده و در اصل حفره ها و شكاف های عمیق و طبیعی بوده كه برفراز آن، آثار رصدخانه مشهور خواجه نصیرالدین طوسی باقی مانده است. در قسمت زیرین رصدخانه و در درون این غار، محوطه ای با چند طاق جناغی در دل كوه حجاری شده كه دارای چندین حجره است. محوطه این غار طبیعی بوده و در قرون قبل از اسلام راهروها و فضاها شكل داده شده و برای موارد مذهبی آماده شده و در دوره ایلخانان مغول هم استفاده شده است. با توجه به اظهارات باستان شناسان و كارشناسان تاریخی محلی، این غار و معبد مهر ورجوی و قلعه دختر مراغه در یك امتداد بوده و به احتمال زیاد با همدیگر ارتباط داشته اند و نیز با توجه به شواهد از نظر فرم ساختاری معماری این بنا با معبد مهر مشابهت دارد. در كتاب های مختلف همزمانی تقریبی بخش جلویی بنای واحد صخره‌ای با بنای رصدخانه مراغه تأیید شده است و به نظر با توجه به دید بازی كه در جانب مغرب پیش روی این بخش وجود دارد، احتمالاً برای برخی كارها و بررسیهای نجومی مورد استفاده قرار می گرفته است.

تبریز امروز:

غار در دل كوهی از جنس ماسه سنگ های رسوبی و آهكی ایجاد شده و در اصل حفره ها و شكاف های عمیق و طبیعی بوده كه برفراز آن، آثار رصدخانه مشهور خواجه نصیرالدین طوسی باقی مانده است.
در قسمت زیرین رصدخانه و در درون این غار، محوطه ای با چند طاق جناغی در دل كوه حجاری شده كه دارای چندین حجره است.
محوطه این غار طبیعی بوده و در قرون قبل از اسلام راهروها و فضاها شكل داده شده و برای موارد مذهبی آماده شده و در دوره ایلخانان مغول هم استفاده شده است.
با توجه به اظهارات باستان شناسان و كارشناسان تاریخی محلی، این غار و معبد مهر ورجوی و قلعه دختر مراغه در یك امتداد بوده و به احتمال زیاد با همدیگر ارتباط داشته اند و نیز با توجه به شواهد از نظر فرم ساختاری معماری این بنا با معبد مهر مشابهت دارد.
در كتاب های مختلف  همزمانی تقریبی بخش جلویی بنای واحد صخره‌ای با بنای رصدخانه مراغه تأیید شده است و به نظر با توجه به دید بازی كه در جانب مغرب پیش روی این بخش وجود دارد، احتمالاً برای برخی كارها و بررسیهای نجومی مورد استفاده قرار می گرفته است.

 

 

مینا رضا زاده


نظرات کاربران


@