تبریز

درختان تحت فشار بتن و سیمان در ائل گلی

تاریخ انتشار : ۱۱:۴۶ ۱۰-۰۸-۱۳۹۸

سال ها پیش تبریزی های قد بلند ، دورتادور ائل گلی تبریز را احاطه کرده بودند ، بتدریج این درختان قد بلند که محافظ حریم منظر ائل گلی بودند ، از محوطه حذف شدند. درختان تبریزی از نماد دیرین تبریز کنار رفتند و اغلب درختان کوتوله و کوتاه قد جایگزین آنان شدند.......... اکنون چندین درخت مسن در این محوطه مانده اند که زمانه شهر بتن و آسفالت و جدول سیمانی آنان را نیز در تحت فشار خود قرار داده است.

تبریز امروز:

درختان تحت فشار ائل گلی

 سال ها پیش تبریزی های قد بلند ، دورتادور  ائل گلی تبریز را احاطه کرده بودند ، بتدریج این درختان قد بلند که محافظ حریم منظر ائل گلی بودند ، از محوطه حذف شدند. درختان تبریزی از نماد دیرین تبریز کنار رفتند و اغلب درختان کوتوله و کوتاه قد جایگزین آنان شدند.......... اکنون چندین درخت مسن در این محوطه مانده اند که زمانه شهر بتن و آسفالت و جدول سیمانی آنان را نیز در تحت فشار خود قرار داده است.

درختان تحت فشار ائل گلی

رشد درختان اندک اندک تحت تاثیر جدول های سفت و سخت پیرامونی آنان قرار گرفته اند و بتدریج بدنه درختان در مواجهه با بتن خشن خود را عقب می کشد و شرایط ناپایدار درخت را در بر می گیرد . شکل جدید درخت توانایی مقاومت در مقابل باد و فشار بیرونی را نخواهد داشت و روز بروز زخمی  بزرگ در تنه آنان ایجاد می شود .

درختان تحت فشار ائل گلی

 

حتی علیرغم اینکه ریشه های درخت در زیر زمین به حرکت خود ادامه می دهند اما آبیاری مستقیم و از کنار تنه نیز برای بسیاری از این درختان محدود شده است .

درختان تحت فشار ائل گلی

آیا مسئولین سازمان پارک ها حداقل سری به محوطه بزرگ و دیرین ساختمان خود می زنند؟


نظرات کاربران


@