نقاشی و رنگ آمیزی ده میوه

آموزش ویدئویی نقاشی کودک

تاریخ انتشار : ۰۳:۴۳ ۰۱-۰۸-۱۳۹۸

نقاشی از ابتدایی ترین روش های پرورش توانایی های کودک در ایجاد ارتباط با محیط پیرامون است ؛ او با نقاشی محیط خود را می شاسد؛ تنوع رنگ ها را درک می کند .....

تبریز امروز:

ده نقاشی میوه

نقاشی از ابتدایی ترین روش های پرورش توانایی های کودک در ایجاد ارتباط با محیط پیرامون است ؛ او با نقاشی محیط خود را می شاسد؛ تنوع رنگ ها را درک می کند .

قدرت تشخیص و نگاه به محیط او به همراهی توانایی های دستانش افزایش می یابد و نقاشی سال هاا همراه برای پیشرفت می گردد.


نظرات کاربران


@