انجمن دوستداران میراث فرهنگی تبریز با همکاری انجمن خوشنویسان تبریز برگزار می کند

"سخن عشق" در مکتب خوشنویسی تبریز

تاریخ انتشار : ۱۴:۴۵ ۲۶-۰۷-۱۳۹۸

انجمن دوستداران میراث فرهنگی تبریز با همکاری انجمن خوشنویسان تبریز نشست " مکتب خوشنویسی تبریز " را در روز چهارشنبه اول آبان ماه 1398 برگزار می کند، این نشست از ساعت 16 تا 18 در محل دانشگاه هنر اسلامی تبریز ؛ دانشکده معماری و شهرسازی در سالن معمارعلی تبریزی برگزار خواهد شد . سخنرانان این نشست محمدعلی فرزبود در موضوع نظری اجمالی برمکتب خوشنویسی تبریز ، علی نعمتی با نگاهی به نقش تبریز در توسعه خوشنویسی پس از سقوط بغداد و محمد تقی نوعی پور در موضوع تبریز خاستگاه ، خط نستعلیق خواهد بود. دبیرعلمی همایش یونس نصیری رییس انجمن خوشنویسان تبریز می باشد.

تبریز امروز:

هفته خط و خوشنویسی

انجمن دوستداران میراث فرهنگی تبریز با همکاری انجمن خوشنویسان تبریز نشست " مکتب خوشنویسی تبریز " را  در روز چهارشنبه اول آبان ماه  1398 برگزار می کند، این نشست از ساعت 16 تا 18  در محل دانشگاه هنر اسلامی تبریز ؛ دانشکده معماری و شهرسازی  در سالن معمارعلی تبریزی برگزار خواهد شد .

سخنرانان این نشست محمدعلی فرزبود در موضوع نظری اجمالی برمکتب خوشنویسی تبریز ، علی نعمتی با نگاهی به نقش تبریز  در توسعه خوشنویسی پس از سقوط بغداد و محمد تقی نوعی پور در موضوع تبریز خاستگاه ، خط نستعلیق خواهد بود. دبیرعلمی همایش یونس نصیری رییس انجمن خوشنویسان تبریز می باشد. 

 


نظرات کاربران


@