بهروز وحیدی آذر

نوای موسیقی حسین دهلوی در زمین و گذر زمان همچنان بگوش خواهد رسید .

تاریخ انتشار : ۱۳:۴۵ ۲۵-۰۷-۱۳۹۸

حسین دهلوی دارفانی را وداع گفت زمانی که سال ها بود خاطراتش در درونش بودند و هیچکس را به آن خلوتگاه راه نبود ! از "بیژن و منیژه" به " سبکبالی " رسید، به بیان " پیوند شعر و موسیقی آوازی" با اندوخته سالیان متمادی از زندگی اش بر روی کاغذ پرداخت. در پاک ترین حس ها و درون ها با دنیای کودک به خبرگی درآمیخت و "مانا و مانی" او "اپرای ایرانی کودکان" برای یونسکو و هدیه‌ای از ایران برای روز جهانی کودک شد. روح او خسته از زمانه و بزرگ منشانه و مغرور از دوران سعی بی کران در افق های زندگی شعورمندانه و عالمانه همچون "سبکبالش "سه شنبه از تنش به پرواز درآمد. موسیقی نوای او در زمین و گذر زمان همچنان بگوش خواهد رسید.

تبریز امروز:

  

حسین دهلوی دارفانی را وداع گفت زمانی که سال ها بود خاطراتش در درونش بودند و هیچکس را به آن خلوتگاه راه نبود ! از "بیژن و منیژه" به " سبکبالی " رسید، به بیان " پیوند شعر و موسیقی آوازی"  با اندوخته سالیان متمادی از زندگی اش بر روی کاغذ پرداخت.

در پاک ترین حس ها و درون ها با دنیای کودک و کودکان جهان با خبرگی درآمیخت و "مانا و مانی" او "اپرای ایرانی کودکان"  برای یونسکو و هدیه‌ای از ایران برای روز جهانی کودک شد.

روح او خسته از زمانه و بزرگ منشانه و مغرور از دوران سعی بی کران در افق های زندگی شعورمندانه و عالمانه همچون "سبکبالش "سه شنبه از تنش به پرواز درآمد. موسیقی نوای او در زمین و گذر زمان همچنان بگوش خواهد رسید.


نظرات کاربران


@