موزه صدا برگزار می کند

تبریز گذرگاه جاده ابریشم

تاریخ انتشار : ۱۸:۴۹ ۲۲-۰۷-۱۳۹۸

سومین نشست تبریز شناسی در موزه صدا با عنوان تبریز گذرگاه جاده ابریشم از دیدگاه سیاحان در روز جمعه 26 مهر ماه برگزار می شود

تبریز امروز:

voice museum of Tabriz

سومین نشست تبریز شناسی در موزه صدا با عنوان  تبریز گذرگاه جاده ابریشم از دیدگاه سیاحان در روز جمعه 26 مهر ماه برگزار می شود


نظرات کاربران


@