ماوی دنیز

تاریخ انتشار : ۰۶:۱۶ ۲۲-۰۷-۱۳۹۸

و تو هرگز نمی مانی ! آمدن و رفتن ! ضرب آهنگ صدایت را می شناسم ! نمی دانم ! آیا روزی می آیی که بمانی ؟

تبریز امروز:

 

 و تو هرگز نمی مانی !

آمدن و رفتن !

ضرب آهنگ صدایت را می شناسم !

نمی دانم!

آیا روزی می آیی که بمانی ؟


نظرات کاربران


@