20 مهر روز بزرگداشت حافظ

تاریخ انتشار : ۱۲:۲۹ ۲۰-۰۷-۱۳۹۸

ای دل مباش یکدم خالی زعشق و مستی وآنگه برو که رستی از نیستی و هستی

تبریز امروز:

ای دل مباش یکدم خالی زعشق و مستی                                                                       وآنگه برو که رستی از نیستی و  هستی 


نظرات کاربران


@