مستند زندگی یک انساان

میراث دامدار

تاریخ انتشار : ۱۲:۱۵ ۲۰-۰۷-۱۳۹۸

روایتی جذاب و دردناک از زندگی یکی از شیرزنان ایرانی که ۶۰ سال از زندگی خود را صرف دامداری و زندگی در کوهستان های البرز کرده است. "فیروزه" با ۸۰ سال سن و یازده فرزند که همگی او را تنها در کوهستان رها کردند؛ قصد دارد تا پایان عمر خود در کوهستان زندگی کند.

تبریز امروز :

فیروزه - دامدار کوهستان

روایتی جذاب و دردناک از زندگی یکی از شیرزنان ایرانی که ۶۰ سال از زندگی خود را صرف دامداری و زندگی در کوهستان های البرز کرده است.

"فیروزه" با ۸۰ سال سن و یازده فرزند که همگی او را تنها در کوهستان رها کردند؛ قصد دارد تا پایان عمر خود در کوهستان زندگی کند.

این مستند ساخته یاسر طالبی است و در فارسی "دلبند" نامیده شده است


نظرات کاربران


@