نماینده تهران در جریان سئوال از وزیر علوم در مجلس مطرح کرد

۱۰۰آقا و آقازاده‌ با رانت بورسیه تحصیلی گرفته اند

تاریخ انتشار : ۲۰:۲۴ ۱۶-۰۷-۱۳۹۸

متاسفانه در دولت گذشته د=ر سال ۸۵ روال قانونی اعزام به هم خورد، مطابق تصمیم شورای مرکزی بورس تصمیم به عدم برگزاری آزمون گرفته شد و داوطلبان را خودشان انتخاب می‌کردند روال این بود که از بین دانشجویان نمونه در رشته‌های خاص افراد انتخاب شوند... وزیر علوم در پاسخ به سئوال نماینده تهران با اشاره به بورس تحصیلی بیش از ۳ هزار و ۶۰۰ نفراز سالهای ۸۵ تا ۹۲ گفت که از این تعداد بیش از ۸۰۰ نفر فاقد شرایط لازم برای بورسیه بودند

تبریز امروز:

نماینده تهران در جریان سئوال از وزیر علوم در مجلس مطرح کرد
 ۱۰۰آقا و آقازاده‌ با رانت بورسیه تحصیلی گرفته اند
 محمود صادقی نماینده تهران در مجلس در جریان سئوال از وزیر علوم اعلام کرد : ۱۰۰ آقازاده و آقا با رانت از بورس تحصیلی برخوردار شده‌اند
 صادقی از رئیس قوه قضاییه خواست با فسادعلمی در دانشگاه‌ها برخورد کند که زمینه ساز فسادهای دیگر است
 متاسفانه در دولت گذشته در سال ۸۵ روال قانونی اعزام به هم خورد، مطابق تصمیم شورای مرکزی بورس تصمیم به عدم برگزاری آزمون گرفته شد و داوطلبان را خودشان انتخاب می‌کردند روال این بود که از بین دانشجویان نمونه در رشته‌های خاص افراد انتخاب شوند
 فرجی دانا وزیر وقت علوم ایستادگی کرد اما همان نمایندگانی که در مجلس قبلی از رانت و بورسیه استفاده کرده بودند او را استیضاح کرده و دولت را با چالش مواجه کردند
 وزیر علوم در پاسخ به سئوال نماینده تهران با اشاره به بورس تحصیلی بیش از ۳ هزار و ۶۰۰ نفراز سالهای ۸۵ تا ۹۲ گفت که از این تعداد بیش از ۸۰۰ نفر فاقد شرایط لازم برای بورسیه بودند


نظرات کاربران


@