خروح از سوریه

تعارض دردیدگاه های ترامپ

تاریخ انتشار : ۱۹:۱۰ ۱۵-۰۷-۱۳۹۸

ترامپ سیگنال های متناقضی را در مورد برنامه های سوریه ارسال کرد زیرا نظرات وی برای خروج نیروهای امریکایی از ان کشورتوسط جمهوریخواهان از جمله میت مک کانل محکوم شد. ترامپ روز دوشنبه قول داد كه از درگیری نظامی در خاورمیانه بازگردد و آن را به دیگران واگذار كند "تا اوضاع را ترسیم كنند."

تبریز امروز:

خروج از سوریه

 

 

ترامپ سیگنال های متناقضی را در مورد برنامه های سوریه ارسال کرد زیرا نظرات وی برای خروج نیروهای امریکایی از ان کشورتوسط جمهوریخواهان از جمله میت مک کانل محکوم شد.

ترامپ روز دوشنبه قول داد كه از درگیری نظامی در خاورمیانه بازگردد و آن را به دیگران واگذار كند "تا اوضاع را ترسیم كنند."

اما پس از سیل انتقاد از جانب جمهوریخواهان کنگره ، ترامپ ساعت ها بعد محکم گفت که او مانع از رفتن بیش از حد ترکیه (در خارج از مرزها) می شود ، بدون اینکه توضیح دهد منظور او چیست !


نظرات کاربران


@