لندن - انگلستان

چراغ گاز فاضلاب

تاریخ انتشار : ۱۵:۲۸ ۱۵-۰۷-۱۳۹۸

در قرن نوزدهم ، "لامپهای گازی فاضلاب" به گونه ای طراحی شده بودند که گازهایی را از لوله های فاضلاب لندن استخراج کرده و آنها را در گرمای زیاد بسوزانند. بسیاری از این لامپ ها در حال حاضر از بین رفته اند ، اما هنوز یکی از آن ها را که در خارج از خط قرار دارید ، نزدیکی میدان تررافالگار و باغ کاونت لندن قابل مشاهده است.

تبریز امروز:

چراغ  گاز - لندن

در قرن نوزدهم ، "لامپهای گازی فاضلاب" به گونه ای طراحی شده بودند که گازهایی را از لوله های فاضلاب لندن استخراج کرده و آنها را در گرمای زیاد بسوزانند. بسیاری از این لامپ ها در حال حاضر از بین رفته اند ، اما هنوز یکی از آن ها را که در خارج از خط قرار دارید ، نزدیکی میدان تررافالگار و باغ کاونت لندن قابل مشاهده است.


نظرات کاربران


@