ترکیه

نمایشگاهی از حرفه های سنتی فراموش شده

تاریخ انتشار : ۱۹:۳۱ ۱۳-۰۷-۱۳۹۸

عثمان سپاهی هنرمند عکاس ترکیه ای پس از تلاش ده ساله و دیدار و گفتگو با آخرین بازماندگان 12 حرفه و صنعت در حال نابودی، نمایشگاهی را با عنوان "صنعتگران" افتتاح کرد.

تبریز امروز:

مشاغل در حال زوال

عکاس ترکیه ای نمایشگاهی را از مشاغل و حرفه های قدیمی در معرض فراموشی به نمایش گذاشته است.

عثمان سپاهی هنرمند عکاس ترکیه ای پس از تلاش ده ساله و دیدار و گفتگو با آخرین بازماندگان 12 حرفه و صنعت در حال نابودی، نمایشگاهی را با عنوان "صنعتگران" افتتاح کرد.

سپاهی 50 ساله که فعالیت هنری خود را از سال 1996 آغاز کرده، این پروژه و نمایشگاه را با هدف شناساندن این حرفه های فراموش شده ترتیب داده است.

وی از سال 2009 در 18 استان ترکیه با آخرین بازماندگان 12 حرفه دیدار و تصاویری را از آنان تهیه کرده و در نمایشگاه موزه عکاسی ملی معاصر در شهر بالیکسیر به نمایش گذاشته است.

این هنرمند تصاویری را از مراحل کار حرفه های سنتی مانند الک سازی، بافت جارو سنتی، ساخت زین اسب، بافت کلیم، ساخت اود(آلت موسیقی)، تولید حلبی و... را تهیه کرده است.

عثمان سپاهی با بیان اینکه دوربین عکاسی را برای اولین بار در سال 1996 به دست گرفته اظهار داشت: در آخرین فعالیت خود ترجیح دادم که بر روی صنعتگران سنتی فراموش شده متمرکز شوم. در طول این ده سال ده ها هزار بار دگمه دوربینم را فشار داده ام. برای تهیه این تصاویر به 18 استان سفر کردم و اکنون در معرض نمایش عموم گذاشته ام.


نظرات کاربران


@