چین

شمش های طلای شهردار

تاریخ انتشار : ۱۹:۰۰ ۱۳-۰۷-۱۳۹۸

در خانه شهردار پیشین شهر گانژو چین شمش های طلا به وزن ۱۳/۵ کشف شد. بر اساس گزارش پلیس، طلاهای کشف شده در زیر زمین خانه شهردار پیدا شده که علاوه بر طلاهای قید شده ۲۶۸ میلیارد یوآن حدود ۳۷ میلیارد دلار نیز کشف شده است. همچنین ماموران طبق نظر مقامات مبارزه با اختلاس، ملک جدیدی با مساحت چندین هزار متر مربع نیز از دارایی های این شهردار کشف شد که تاکنون آن را از چشم همه دور نگه داشته بود

تبریز امروز:

شهردار چینی

در خانه شهردار پیشین شهر گانژو چین شمش های طلا به وزن ۱۳/۵ کشف شد.

بر اساس گزارش پلیس، طلاهای کشف شده در زیر زمین خانه شهردار پیدا شده که علاوه بر طلاهای قید شده ۲۶۸ میلیارد یوآن حدود ۳۷ میلیارد دلار نیز کشف شده است.

همچنین ماموران طبق نظر مقامات مبارزه با اختلاس، ملک جدیدی با مساحت چندین هزار متر مربع نیز از دارایی های این شهردار کشف شد که تاکنون آن را از چشم همه دور نگه داشته بود.


نظرات کاربران


@