برگزیت و تشابه آن به حمله به عراق

حسن نیت تونی بلر در جمله به عراق

تاریخ انتشار : ۱۶:۳۰ ۱۳-۰۷-۱۳۹۸

همراهی تونی بلر در حمله جرج بوش به عراق منجر به تلفات و صدمات بسیار به مردم این کشور گردید که برخلاف کلیه قوانین بین الملل در نقض حاکمیت یک کشور عضو سازمان ملل و با بهانه های دروغین داشتن سلاح های شیمیایی بود. تونی بلر بارها از سوی جریانات مستقل به جنایت علیه مردم بی دفاع متهم شده است.

تبریز امروز :

تونی بلر

تونی بلر: اقدام کامرون در برگزاری رفراندوم برگزیت با حسن نیتی شبیه به حسن نیت من در جنگ عراق بود.

تونی بلر یا مقایسه اقدام به برگزاری برگزیت توسط دیوید کامرون، این اقدام را شبیه حسن نیت خودش در حمله به عراق دانست.

همراهی تونی بلر در حمله جرج بوش به عراق منجر به تلفات و صدمات بسیار به مردم این کشور گردید که برخلاف کلیه قوانین بین الملل در نقض حاکمیت یک کشور عضو سازمان ملل و با بهانه های دروغین داشتن سلاح های شیمیایی بود.  

تونی بلر بارها از سوی جریانات مستقل به جنایت علیه مردم بی دفاع متهم شده است. 


نظرات کاربران


@