کنیا

بی آبی در کنیا بیداد می کند

تاریخ انتشار : ۱۹:۲۵ ۰۷-۰۷-۱۳۹۸

بی آبی در کنیا بیداد می کند،اما باز درختان را قطع می کنند و اب را در معرض تبخیر قرار می دهند.

تبریز امروز:

 

 

بی آبی در کنیا بیداد می کند ،اما باز درختان را قطع می کنند و اب را در معرض تبخیر قرار می دهند


نظرات کاربران


@