اتیوپی

آخرین یکشنبه هرماه، روز بدون اتومبیل!

تاریخ انتشار : ۱۸:۵۹ ۳۱-۰۶-۱۳۹۸

هزاران نفر در روز بدون اتومبیل اتیوپی قدم زدند، این رویداد با موفقیت در هفت شهر برگزار شد. شهرهای اتیوپی به طور کلی گرفتار ترافیک هستند. در روز بدون اتومبیل ، جاده های اصلی به طور موقت برای پیاده روی دسته جمعی بسته شدند.......آزمایشات و تست های بهداشتی رایگان به شرکت کنندگان ارائه شد. قرار است روز بدون اتومبیل روز یکشنبه آخر هر ماه برگزار می شود

تبریز امروز:

 هزاران نفر در روز بدون اتومبیل اتیوپی قدم زدند، این رویداد با موفقیت در هفت شهر برگزار شد. شهرهای اتیوپی به طور کلی گرفتار ترافیک هستند. در روز بدون اتومبیل ، جاده های اصلی به طور موقت برای پیاده روی دسته جمعی بسته شدند.
امیر امان ، وزیر بهداشت ، پیاده روی را در پایتخت آدیس آبابا رهبری می کند. این اولین روز بدون اتومبیل در اتیوپی بود
هم جوان و هم پیر در آن شرکت کردند، هدف ترویج سبک زندگی سالم و کاهش آلودگی بود


آزمایشات و تست های بهداشتی رایگان به شرکت کنندگان ارائه شد. قرار است روز بدون اتومبیل روز یکشنبه آخر هر ماه برگزار می شود
آیا فکر می کنید باید در شهر شما نیز این موضوع اتفاق بیفتد؟


نظرات کاربران


@