توفیق وحیدی آذر

حریم

تاریخ انتشار : ۱۰:۱۱ ۳۱-۰۶-۱۳۹۸

حريم فقط ديوارهاي بلند نيست، حرمتي است كه در ذهن انسان هاي بزرگ خلق مي شود، يك استعاره فرهنگي است كه مي توان آن را به ساده ترين و زيباترين شكل ها بيان داشت. در عكس ديوارهاي حريم و دري براي حريم باغي كوچك در روستاي گمند واقع در جاده اهر - تبريز ديده مي شود.

تبریز امروز:

حریم - در

حريم فقط ديوارهاي بلند نيست، حرمتي است كه در ذهن انسان هاي بزرگ خلق مي شود، يك استعاره فرهنگي است كه مي توان آن را به ساده ترين و زيباترين شكل ها بيان داشت. در عكس ديوارهاي حريم و دري براي حريم باغي كوچك در روستاي گمند واقع در جاده اهر -  تبريز ديده مي شود.

 

توفیق وحیدی آذر

 


نظرات کاربران


@