یونیسف کیف های مدرسه خود را مشابه سنگ های مزار بر روی چمن دفتر سازمان ملل متحد قرار داد.

هزاران کیف مدرسه سمبل مرگ کودکان در جنگ

تاریخ انتشار : ۰۶:۴۴ ۱۹-۰۶-۱۳۹۸

یونیسف آژانس کودکان سازمان ملل متحد 3،758 کوله پشتی مدرسه را به صورت ردیف بر روی یک چمن در مقابل دفتر مرکزی سازمان ملل در شهر نیویورک قرار داد، هرکیف مدرسه نمادی برای هر کودکی است که سال گذشته در یک منطقه درگیری از جهان جان باختند. یونیسف گفت که می خواهد با قرار دادن این کیف ها که تا روز پنجشنبه دوام خواهد یافت ، موجب تحریک احساسات رهبران جهان در مقابل مرگ و میر کودکان درمناطق درگیری برای امکان ایجاد حمایت از کودکان نماید. هانریتا فور ، مدیر اجرایی یونیسف گفت: "کوله پشتی های یونیسف همیشه سمبل امید و نماد دوران کودکی بوده اند." یونیسف گفت: در کشورهایی از جمله افغانستان ، جمهوری آفریقای مرکزی ، سودان جنوبی ، سوریه و یمن ، "کودکان سنگین ترین قیمت جنگ را پرداخت می کنند."

تبریز امروز:

کیف های مدرسه سمبل کودکان کشته شده در جنگ

 یونیسف آژانس کودکان سازمان ملل متحد 3،758 کوله پشتی مدرسه را به صورت ردیف بر روی یک چمن در مقابل دفتر مرکزی سازمان ملل در شهر نیویورک قرار داد، هرکیف مدرسه نمادی برای هر کودکی است که سال گذشته در یک منطقه درگیری از جهان جان باختند.

 کیف های مدرسه سمبل کودکان در گذشته در جنگ

 یونیسف گفت که می خواهد با قرار دادن این کیف ها که تا روز  پنجشنبه دوام خواهد یافت ، موجب تحریک احساسات رهبران جهان در مقابل مرگ و میر کودکان درمناطق درگیری برای امکان ایجاد حمایت از کودکان نماید.

کیف های مدرسه نماد مرگ کودکان

 

هانریتا فور ، مدیر اجرایی یونیسف گفت: "کوله پشتی های یونیسف همیشه سمبل امید و نماد دوران کودکی بوده اند."

 یونیسف گفت: در کشورهایی از جمله افغانستان ، جمهوری آفریقای مرکزی ، سودان جنوبی ، سوریه و یمن ، "کودکان سنگین ترین قیمت جنگ را پرداخت می کنند."


نظرات کاربران


@