افغانستان

حضور گسترده شهروندان ولایت بلخ در کمپین اهدای خون عاشورای حسینی

تاریخ انتشار : ۰۶:۰۹ ۱۹-۰۶-۱۳۹۸

شمار زیادی از ساکنین شهر بلخ همزمان با روز عاشورای حسینی، در کمپین اهدای خون شرکت و با الگوگیری از اباعبدالله الحسین، خون شان را به افراد نیازمند اهدا کردند.

تبریز امروز:

اهدای خون در بلخ در روز عاشورا

حضور گسترده شهروندان ولایت بلخ در کمپین اهدای خون عاشورای حسینی امسال بیشتر شده بود،

شمار زیادی از ساکنین بلخ همزمان با روز عاشورای حسینی، در کمپین اهدای خون شرکت و با الگوگیری از اباعبدالله الحسین، خون شان را به افراد نیازمند اهدا کردند.


نظرات کاربران


@