کاریکاتور

افریقا، نومستعمرگی ودوران برده داری مدرن

تاریخ انتشار : ۱۶:۱۰ ۱۵-۰۶-۱۳۹۸

افریقا همچنان منبع تغذیه کشورهای ثروتمند است و مردم آن همچنان فقیر و در تلاش برای پناهندگی از طریق قایق های ناامن به کشورهای استعمارگر هستند!آنها هنوز نتوانسته اند ارزش افزوده بر منابع خود بیافزایند و ....

تبریز امروز:


نظرات کاربران


@