سایه بان ، غرفه و فروشنده

دست فروش

تاریخ انتشار : ۱۵:۳۵ ۱۵-۰۶-۱۳۹۸

سد معبر او بسیار کم است و خلاقیتش در کار بسیار دیدنی !سایه بان ، غرفه ، فروشنده همه در یک محل جای گرفته اند و .................

تبریز امروز:

I've seen the One Man Band before but never a One Man Food Cart before - Imgur


نظرات کاربران


@