جمله ای از رابرت موگابه

تاریخ انتشار : ۱۰:۴۸ ۱۵-۰۶-۱۳۹۸

نسل جدید را چگونه می توان متقاعد کرد که تحصیل کلید موفقیت است ؛ وقتی که ما با خیل فقرای تحصیلکرده و جنایتکاران پولدار محاصره شده ایم !

تبریز امروز:

Image result for robert mugabe  black and white

 

 نسل جدید را چگونه می توان متقاعد کرد که تحصیل کلید موفقیت است ؛ وقتی که ما با خیل فقرای تحصیلکرده و جنایتکاران پول دار محاصره شده ایم !


نظرات کاربران


@