زیمبابوه

رابرت موگابه اسطوره پیر مبارزه در گذشت!

تاریخ انتشار : ۱۰:۴۸ ۱۵-۰۶-۱۳۹۸

نام رابرت موگوبه یاداور روزهایی است که او با جوشوانکومو رژیم نژادپرست رودزیا را ساقط کردند و یان اسمیت نخست وزیر سفید را از جایگاه خود کنارگذاشتند؛ نام رودزیا به زیمبابوده تغییر یافت و رابرت موگابه بعد از سال ها مبارزه حکومت را از اقلیت سفیدها گرفت. رابرت موگابه بعد از مدت ها بیماری در گذشت!

تبریز امروز:

نام رابرت موگوبه یاداور روزهایی است که او با جوشوانکومو رژیم نژادپرست رودزیا را ساقط کردند و یان اسمیت نخست وزیر سفید را از جایگاه خود کنارگذاشتند؛ نام رودزیا به زیمبابوده تغییر یافت و رابرت موگابه بعد از سال ها مبارزه حکومت را از اقلیت سفیدها گرفت.

Image result for robert mugabe  black and white

 

موگابه در دوران حاکمیت تحت فشار غرب و تحریم های آنان قرار گرفت و ناتوان از مدیریت توانمند کار بود، او تحت تاثیر همسر جوان خود  معاون خود را برکنار کرد و در جنگ قدرت  بازی را به نظامیان و معاون برکنار شده اش واگذار کرد.

Image result for robert mugabe  black and white

وی بعد از مدت ها خانه نشینی و بیماری  در 95 سالگی درگذشت.


نظرات کاربران


@