چین

هنگ کنگ ، عذرخواهی به شیوه تظاهرکنندگان

تاریخ انتشار : ۱۹:۱۹ ۱۳-۰۶-۱۳۹۸

تظاهرکنندگان ضد دولت روز چهارشنبه عذرخواهی کردندآنها دلیل این عذرخواهی را به دلیل تاکتیک های روزافزون رویارویی خود ، که سخنگوی دولت چین آن را "نزدیکی با تروریسم" اعلام کردند. "ما بخاطر رفتار خود عذرخواهی می کنیم ، اما خیلی هم ترسیده ایم" ، این مطلب به طور گسترده در رسانه های اجتماعی پخش شد. "پلیس به ما شلیک کرد ، دولت به ما خیانت کرد ، نهادهای اجتماعی ما را شکست دادند. لطفا به ما کمک کنید." فرودگاه اعلام کرده است که دسترسی به آن را فقط محدود به کارمندان و مسافران دارای بلیط خواهد کرد. مهمترین معضل اعتراضات در هنگ کنگ یک مبارزه هویتی بر سر آنچه شهر به عنوان یک مکان ، یک فرهنگ و یک نهاد سیاسی است معنی می شود. درگیری در یکی از شلوغ ترین قطب های حمل و نقل در جهان می تواند به آینده هنگ کنگ به عنوان یک سرمایه تجاری چینی آسیب برساند.

تبریز امروز:

چهارشنبه در فرودگاه بین المللی هنگ کنگ! زنی که در تظاهرات با اصابت یک شی چشمش آسیب دیده ، به نمادی از معترضین تبدیل شده است.


تظاهرکنندگان ضد دولت روز چهارشنبه عذرخواهی کردندآنها دلیل این عذرخواهی را به دلیل تاکتیک های روزافزون رویارویی خود ، که سخنگوی دولت چین آن را "نزدیکی با تروریسم" اعلام کردند. 


"ما بخاطر رفتار خود عذرخواهی می کنیم ، اما خیلی هم ترسیده ایم" ، این مطلب به طور گسترده در رسانه های اجتماعی پخش شد. "پلیس به ما  شلیک کرد ، دولت به ما خیانت کرد ، نهادهای اجتماعی ما را شکست دادند. لطفا به ما کمک کنید."
فرودگاه اعلام کرده است که دسترسی به آن را فقط محدود به کارمندان و مسافران دارای  بلیط خواهد کرد.
مهمترین معضل اعتراضات در هنگ کنگ یک مبارزه هویتی بر سر آنچه شهر به عنوان یک مکان ، یک فرهنگ و یک نهاد سیاسی است معنی می شود.
 درگیری در یکی از شلوغ ترین قطب های حمل و نقل در جهان می تواند به آینده هنگ کنگ به عنوان یک سرمایه تجاری چینی آسیب برساند.

 


نظرات کاربران


@