تبریز

انبه در بازار کفش

تاریخ انتشار : ۰۴:۰۵ ۲۰-۰۵-۱۳۹۸

تابستان فصل رنگ میوه گرمسیری است ، انبه بازار تبریز را پر کرده است . انبه فروش در جلو بازار کفش تبریز در حال عرضه میوه پر رنگ و شاداب خود است.

 تبریز امروز:

انبه - بازار کفش - تبریز

 

انبه - بازار کفش - تبریز

تابستان فصل رنگ میوه گرمسیری است ، انبه بازار تبریز را پر کرده است . انبه افروش در جلو بازار کفش تبریز در حال عرضه میوه پر رنگ و شاداب خود است.


نظرات کاربران


@