اریش ازر هنرمند آلمانی

امضای پدر! قصه های من وبابام

تاریخ انتشار : ۰۷:۳۷ ۱۷-۰۵-۱۳۹۸

تکالیفم را خوب انجام نداده بودم ، آقای معلم روی کلیه آنها خط کشید و زیر تکالیفم نامه ای برای بابام نوشت ! و آن وقت از من خواست تا بابام نامه را ببیند وزیر آن را امضا کند. در راه خانه فکرم خیلی خراب بود و کلی خیالات به سرم زد .

تبریز امروز:

 

 تکالیفم را خوب انجام نداده بودم ، آقای معلم روی کلیه آنها خط کشید و زیر تکالیفم نامه ای برای بابام نوشت ! و آن وقت از من خواست تا بابام نامه را ببیند وزیر آن را امضا کند.

در راه خانه فکرم خیلی خراب  بود و کلی خیالات به سرم زد .

در خانه از بابام خواستم تا باهم بازی کنم و چشمانمان را ببندیم و روی کاغذ بنویسیم و بعد امضا بکنیم !

اول من این کار را کردم و  بعدش نوبت بابام بود تا روی ورق کاغذ بنویسد و زیر آن را امضا کند ، آنوقت بود که دفتر من  زیر قلم بابام رفت و  بابام .................. آن را امضا کرد!

 

 

اریش ازر ، هنرمند آلمانی

متن : توفیق وحیدی آذر

 

 


نظرات کاربران


@