مسیح مهاجری

تعارف کم کن و بر کاغذ افزا!

تاریخ انتشار : ۱۷:۰۲ ۱۶-۰۵-۱۳۹۸

حساب خبرنگاران شهيد جداست. آنها به رسالت خود عمل کردند و رفتند. اکنون زمان توجه به خبرنگاران و روزنامه‌نگاراني است که در صحنه حضور دارند و در مشکلات و نابساماني‌ها دست و پا مي‌زنند. هرسال در چنين روزهايي مسئولان دستگاه‌هاي مختلف با ارسال پيام‌ها و برگزاري گردهمائي‌ها تلاش مي‌کنند سخني در تقدير از روزنامه‌نگاران بگويند و وعده‌هايي بدهند ولي از روز خبرنگار که عبور مي‌کنيم، همه‌چيز به فراموشي سپرده مي‌شود و معمولاً تا روز خبرنگار سال بعد کسي درباره اين وعده‌ها سخني نمي‌گويد و اقدامي نمي‌کند.

تبریز امروز:


امروز، 17 خرداد روز خبرنگار است، روزي که با خون شهيد محمود صارمي که در مزارشريف به دست تروريست‌هاي طالبان به شهادت رسيد، رنگ و بوي رسانه گرفت. قبل از محمود صارمي هم خبرنگاران زيادي در جبهه‌هاي دفاع مقدس و صحنه‌هاي درگيري با منافقين و ساير گروهک‌هاي تروريستي در نقاط مختلف کشور به شهادت رسيده بودند. به همين دليل، در روز خبرنگار بايد از تمام خبرنگاران شهيد ياد و با آنها که خونشان در راه اعتلاي اصول و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي به زمين ريخته شد تجديد عهد کنيم.
حساب خبرنگاران شهيد جداست. آنها به رسالت خود عمل کردند و رفتند. اکنون زمان توجه به خبرنگاران و روزنامه‌نگاراني است که در صحنه حضور دارند و در مشکلات و نابساماني‌ها دست و پا مي‌زنند. هرسال در چنين روزهايي مسئولان دستگاه‌هاي مختلف با ارسال پيام‌ها و برگزاري گردهمائي‌ها تلاش مي‌کنند سخني در تقدير از روزنامه‌نگاران بگويند و وعده‌هايي بدهند ولي از روز خبرنگار که عبور مي‌کنيم، همه‌چيز به فراموشي سپرده مي‌شود و معمولاً تا روز خبرنگار سال بعد کسي درباره اين وعده‌ها سخني نمي‌گويد و اقدامي نمي‌کند.
گراني کاغذ، فيلم، زينک، مرکب و ساير اقلام چاپ و کاهش درآمدهاي روزنامه‌ها که معمولاً از چاپ آگهي هاست، روزنامه‌ها را به روزمرگي کشانده و در‌ آستانه تعطيلي قرار داده است. درست در همين شرايط و در آستانه روز خبرنگار، آقاي وزير دادگستري فرموده‌اند تا آخر امسال آگهي‌هاي ثبتي منتفي مي‌شوند و ساير آگهي‌هاي دولتي هم به‌تدريج حذف خواهند شد. اين يعني لطف و محبت دولتمردان به روزنامه‌ها بقدري زياد است که همين روزنه کوچک باقيمانده که به روي آنها باز است را مي‌خواهند ببندند!
گراني‌هاي کمرشکن هزينه‌ها که دولتمردان براي مقابله با آن کاري نمي‌کنند، بماند. لااقل فکري براي مقابله با مافياي کاغذ کنند و روزنامه‌ها را از اين بلاتکليفي نجات بدهند. چند ماه است که گروهي از مسئولين بلندپايه با تشکيل جلسات، وعده مي‌دهند که تا فلان روز و فلان هفته مشکل کاغذ حل مي‌شود ولي متأسفانه مشکل همچنان باقي است. نمي‌دانيم بدنه دستگاه‌هاي دولتي نمي‌خواهند يا نمي‌توانند کاري انجام بدهند يا مافياي کاغذ اجازه نمي‌دهد و يا هردو؟ ولي هرچه هست، اکنون اين روزنامه‌ها هستند که درحال نزع بسر مي‌برند و متأسفانه فريادرسي پيدا نمي‌شود.
در اين ايام به‌مناسبت روز خبرنگار، تعارفات زيادي مي‌بينيم و مي‌شنويم ولي اقدامي که مرهمي باشد بر زخم عميقي که بر تن اصحاب مطبوعات است يافت نمي‌شود. پيام ما در روز خبرنگار به دولتمرداني که پيام مي‌فرستند و اين روز را به ما روزنامه‌نگاران تبريک مي‌گويند اينست که تعارف کم کن و بر کاغذ افزا.
شما فقط مشکل کاغذ را حل کنيد، بقيه وعده‌ها و تعارف‌ها پيشکش! اين سخن را جدي بگيريد حضرات دولتمردان که مطبوعات با وضعيت کنوني گراني کاغذ و اقلام چاپ در معرض تعطيلي قرار دارند و اين واقعه براي شما و نظام جمهوري اسلامي زيبنده نيست.


نظرات کاربران


@