رباعی از خیام در خط تعلیق:

می نوش که عمر جاودانی اینست

تاریخ انتشار : ۰۱:۵۵ ۰۵-۰۵-۱۳۹۸

می نوش که عمر جاودانی اینست خود حاصلت از دور جوانی اینست هنگام گل و باده و یاران سرمست خوش باش دمی که زندگانی اینست

تبریز امروز:

می نوش که عمر جاودانی اینست

می نوش که عمر جاودانی اینست
خود حاصلت از دور جوانی اینست
هنگام گل و باده و یاران سرمست
خوش باش دمی که زندگانی اینست

 


نظرات کاربران


@