ارنست همینگوی

تاریخ انتشار : ۱۰:۱۵ ۲۶-۰۴-۱۳۹۸

ارنست همینگوی نویسنده ای است که نحوه زندگی اش همراه با نحوه نگارش خود متفاوت تر از جامعه اش بوده است ، او همواره آرایه های متفاوت و پیچیده را در کنار هم قرار داد و .....

تبریز امروز:

9 Non-Literary Reasons to Love Ernest Hemingway


نظرات کاربران


@