دوران زندیه

مصادره کشتی جنگی انگلستان

تاریخ انتشار : ۰۱:۳۲ ۱۹-۰۴-۱۳۹۸

هنگامی که در بیست و شش آوریل از خلیج فارس میگذشتند، در نزدیکی سواحل بندر ریگ سه قایق جنگی با سرعت به سمت آنان آمدند.با احساس خطر کشتی های کمپانی یکی از آنها موفق شد از تیررس قایقها فرار کند اما کشتی تایگر به غنیمت گرفته شد و در نزدیکی سواحل بندر ریگ به گل نشست و برخی از ملوان های آن از ترس مهاجمان خود را به دریا انداختند.در این کشتی جورج گرین و بیومنت، که دو تن از اعضای کمپانی در بصره بودند،اسیر و بلافاصله از طریق بوشهر به شیراز فرستاده شدند....

تبریز امروز:

ناو انگلیسی در اسارات ایرانی

وقتی که در آوریل سال ۱۷۷۳ طاعون به بصره سرایت کرد، کمپانی تصمیم گرفت با توجه به کدورت شدید پیش آمده روابطش با ایران و برای نجات جان کارکنان خود موقتا فعالیت های تجاری اش را در بصره متوقف و تمام اعضای خود را از بصره به بمبئی منتقل کند.دوازده تن از کارکنان کمپانی هند شرقی انگلستان سوار دو کشتی شدند.یکی از این دو کشتی چهارده توپه موسوم به "دریک" بود و دیگری یک کشتی هشت توپه و "تایگر" نامیده میشد.سپس با این کشتی ها عازم بمبئی شدند. هنگامی که در بیست و شش آوریل از خلیج فارس میگذشتند، در نزدیکی سواحل بندر ریگ سه قایق جنگی با سرعت به سمت آنان آمدند.با احساس خطر کشتی های کمپانی یکی از آنها موفق شد از تیررس قایقها فرار کند اما کشتی تایگر به غنیمت گرفته شد و در نزدیکی سواحل بندر ریگ به گل نشست و برخی از ملوان های آن از ترس مهاجمان خود را به دریا انداختند.در این کشتی جورج گرین و بیومنت، که دو تن از اعضای کمپانی در بصره بودند،اسیر و بلافاصله از طریق بوشهر به شیراز فرستاده شدند....

جان ر.پری، تاریخ ایران بین سال های ۱۷۴۷ _ ۱۷۷۹


نظرات کاربران


@