کندن بیش از 100 متر شاهراه عمومی میمنه- جوزجان توسط طالبان

طالبان جاده ها را می کنند

تاریخ انتشار : ۱۷:۵۳ ۱۷-۰۴-۱۳۹۸

قبل از ظهر امروز طالبان بیش از 100 متر شاهراه میمنه_ جوزجان را به عمق سه متر در نزدیک ولسوالی اندخوی را کنده و راه را بروی عابرین بستند.

تبریز امروز:

 حفاري بیش از 100 متر شاهراه عمومی میمنه- جوزجان توسط طالبان

طالبان امروز بیش از 100 متر شاهراه میمنه_ جوزجان را به عمق سه متر در نزدیک ولسوالی اندخوی را کنده و راه عبوری را  بستند.
 محمد طاهر رحمانی، رئیس شورای ولایتی فاریاب گفت:  قبل از ظهر امروز طالبان بیش از 100 متر شاهراه میمنه_ جوزجان را به عمق سه متر در نزدیک ولسوالی اندخوی را کنده و راه را بروی عابرین بستند.

وی افزود:طی دو و نیم سال اخیر طالبان بیش از 50 بار این منطقه را آماج حملات خود  قرار داده اند و همواره این مسر را مین گذاری و تخریب می نمایند.

رحماني ادامه داد:  دولت در فاریاب بسیار ضعیف بوده و بیش از 90 درصد خاک فاریاب در دست طالبان قرار دارند.

این درحالیست که روز گذشته طالبان با پرتاپ چندین موشک بالای جمعه بازار در مرکز ولسوالی پشتونکوت فاریاب 15 تن را کشته و بیش از 50 تن دیگر را مجروح کردند

نظرات کاربران


@