افغانستان

ایجاد مزارع مرغداری برای زنان بی‎بضاعت در غزنی

تاریخ انتشار : ۱۷:۴۲ ۱۷-۰۴-۱۳۹۸

گفتنی است که چند سال قبل نیز تعداد مرغ به منظور ایجاد مرغداری های خانگی از سوی برخی مؤسسات، برای زنان در غزنی توزیع شده بود.

تبریز امروز:

مزارع مرغداری  افغان

مقامات محلی غزنی از ایجاد فارم های مرغداری کوچک برای زنان بی بضاعت در این ولایت خبر دادند.

"عارف نوری" سخنگوی والی غزنی گفت: برای 1000 زن بی بضاعت به منظور خود کفایی اقتصادی آنان فارم های مرغداری کوچک به کمک مؤسسه خیریه (wDoos) با هماهنگی ریاست زراعت و مالداری این ولایت ایجاد خواهد شد

نوری افزود که این فارم های برای زنان بیوه و بی بضاعت  در مرکز و ولسوالی های قرباغ،مقر و ناور و مرکز غزنی ایجاد خواهد شد.
 گفتنی است که چند سال قبل نیز تعداد مرغ به منظور ایجاد مرغداری های خانگی از سوی برخی مؤسسات، برای زنان در غزنی توزیع شده بود.


نظرات کاربران


@