آلپ فرانسه

سقوط دوچرخه سواران روی برف

تاریخ انتشار : ۰۸:۱۳ ۱۵-۰۴-۱۳۹۸

ویدئوهای سقوط دسته جمعی شرکت کنندگان در مسابقه دوچرخه سواری "کوه جهنمی" (Mountain Of Hell) در منطقه آلپ فرانسه در اینترنت منتشر شد.

تبریز امروز:

 

ویدئوی سقوط دسته جمعی شرکت کنندگان در مسابقه دوچرخه سواری "کوه جهنمی" (Mountain Of Hell) در منطقه آلپ فرانسه در اینترنت منتشر شد.

 

 این مسابقه دوچرخه سواری سه روزه از روز 28 تا 30 ژوئن در منطقه استراحتی له دز آلپ برگزار شد. در مرحله پایانی حدود 700 دوچرخه سوار از قله آلپ واقع در ارتفاع 3400 متری پائین آمدند.

این سرازیری برای برخی از دوچرخه سواران بیش از حد تند بود و آنها و به دنبال آنها بقیه دوچرخه سواران روی برف سقوط کردند اما هیچکس دچار صدمات جدی نشد.
کیلیان برون از فرانسه در این مسابقه برنده شد. 

نظرات کاربران


@