دیوید ساسولی سوسیالیست ایتالیایی رییس پارلمان اروپا شد

رییس پارلمان اروپا انتخاب شد

تاریخ انتشار : ۰۱:۵۰ ۱۳-۰۴-۱۳۹۸

او با انتقاد از ناسیونالیسم ضمن اعلام دوست داشتن وطن تبدیل ناسیونالیسم به ایدئولوژی را مورد انتقاد قرار داد. ساسولی گفت: "ما فرزندان و نوه های کسانی هستیم که قادر به کشف پادزهر ناسیونالیسم بودند که تاریخ ما را مسموم کرد."

تبریز امروز:

 

در 3 جولای ، در دو رای گیری برای انتخاب رییس جدید پارلمان اروپا دیوید ساسولی، عضو گروه S & D آرا  لازم را برای کسب ریاست پارلمان اروپا در 5 سال آینده، به دست آورد. کمی بعد از اعلام نتایج، سوسیالیست ایتالیایی به همکارانش در پارلمان اروپا گفت که وی ارزش های پدران بنیانگذار اتحادیه اروپا را ادامه خواهد داد. او در سخنانش به جنگ بین اروپاییان و کشتار یکدیگر اشاره کرد و آنرا موضوعی در گذشته دانست . وی از آینده نسل جوان اروپایی و آزادی آنان در این جامعه و دمکراسی اروپایی صحبت کرد. او با انتقاد از ناسیونالیسم ضمن اعلام دوست داشتن وطن تبدیل ناسیونالیسم به ایدئولوژی را مورد انتقاد قرار داد.

ساسولی گفت: "ما فرزندان و نوه های کسانی هستیم که قادر به کشف پادزهر ناسیونالیسم بودند که تاریخ ما را مسموم کرد."

او گفت: "هیچ چیز بدون مردان امکان پذیر نیست، اما هیچ چیز بدون موسسات پایدار نیست."

ساسیلی همچنین از نیاز به تقویت نقش پارلمان اروپا دفاع کرد.

ساسولی گفت که این نهاد باید تقویت شود "برای باز شدن روند ادغام، تغییر اتحادیه ما و توانایی پاسخ های واقعی به نیازهای مردم ما پیش می رود."

اعضای پارلمان باید اطمینان حاصل کنند که اتحادیه "می تواند نقش مهمی در دموکراسی اروپایی به طور کامل ترسیم کند"، او اصرار داشت که "از استقلال" شهروندان اروپایی محافظت کند.

نتایج دور اول انتخابات

تعداد آرا

735

آرا نامعتبر

73

آرا معتبر

662

آرا لازم برای کسب اکثریت

332

نتایج:

آرا کفایت نتیجه گیری را نداد

 

133

Sira REGO (GUE/NGL, ES)

42

David SASSOLI (S&D, IT)

325

Jan ZAHRADIL (ECR, CZ)

162

نتایج دور دوم انتخابات  پارلمان اروپا

تعداد آرا  :

704

آرا  بی اعتبار

37

ارا معتبر

667

نصاب اکثریت مطلق

334

نتایج

دیوید ماریا ساسولی به عنوان رییس پارلمان اروپا انتخاب شد, 

 

119 (-14)

Sira REGO- GUE/NGL, ES

43 (+1)

David SASSOLI -S&D, IT

345 (+20)

Jan ZAHRADIL -ECR, CZ

160 (-2)

اسامی کاندیداها و گروه آنها

4 کاندیدا برای ریاست پارلمان اروپا داوطلب شده بودند که هر کدام در 5 دقیق نگاه و دیدگاه های خود را اعلام کردند 

سخنان   Ska KELLER  Greens/EFA, DE

سخنان    Sira REGO GUE/NGL, ES

 سخنان   David SASSOLI   S&D, IT  

سخنان Jan ZAHRADIL     ECR, CZ

 

گزارش : سیاوش وحیدی آذر

 


نظرات کاربران


@