سه راه فردوسی تبریز

مرمت و بازسازی جداره تاریخی

تاریخ انتشار : ۰۳:۱۱ ۲۹-۰۳-۱۳۹۸

هر روز در چوبی بیشتر خود را نمایان تر می سازد ، مرد با حوصله در حال کار برای مرمت درقدیمی و زیبای یکی از ساختمان های شهر است

تبریز امروز:

درچوبی قدیمی سه راه فردوسی

بازسازی در چوبی

بازسازی در چوبی

بازسازی ذدر چوبی

درچوبی و نقش و نگارهایش

 

هر روز در چوبی بیشتر خود را نمایان تر می سازد ، مرد با حوصله در حال کار برای مرمت در قدیمی و زیبای یکی از ساختمان های شهر در سه راه فردوسی خیابان امام خمینی است.

 

عکس از کاوه وحیدی آذر

 

 


نظرات کاربران


@