نشریه طنز و مصور تبریز در دوران قاجار پس از مشروطه

آذربایجان نشریه آزادیخواهی پس از فروپاشی استبداد

تاریخ انتشار : ۰۷:۵۸ ۲۶-۰۳-۱۳۹۸

انقلاب مشروطه پس ز کش و قوس های فراوان در سال 1324 هجری قمری به اختناق دربار قاجار و استبداد ضربه قاطعی وارد ساخت و فضایی ایجاد کرد که روشنفکران دست به قلم برده و بی پروا و بی اعتنا بدون سانسور مسائل و مشکلات مملکت را مطرح ساخته و به روشنگری و آگاه سازی مردم پرداختند. یکی از این نشریات روزنامه طنز پرداز و مصور آذربایجان بود که اولین شماره آن ظاهرا در اواخر سال 1324 هجری قمری آماده ولی در 6 محرم 1325 هجری قمری چاپ و در تبریز انتشار یافت.

تبریز امروز:

ستارخان : بوگون آذربایجان خاقین ملی بایرامیدور!

انقلاب مشروطه  پس ز کش و قوس های فراوان در سال 1324 هجری قمری  به  اختناق دربار قاجار و استبداد ضربه قاطعی وارد ساخت  و فضایی ایجاد کرد که روشنفکران دست به قلم برده  و بی پروا  و بی اعتنا بدون سانسور مسائل و مشکلات مملکت را مطرح ساخته و به روشنگری و آگاه سازی مردم پرداختند

Azarbaijan Magazine  آذربایجان

یکی از این نشریات نشریه طنز پرداز و مصور آذربایجان بود که اولین شماره آن ظاهرا در اواخر سال 1324 هجری قمری آماده ولی در 6 محرم  1325 هجری قمری چاپ و در تبریز انتشار یافت.

گفته می شود در طول ده ماهی که این نشریه منتشر شد ؛ تعداد نسخه های آن 20 تا 22 شماره بوده است ، ولی محقق تاریخ آذربایجان زنده یاد عبدالحسین ناهید تعداد شماره های ان را 23 نسخه شمرده است و آورده که شماره های 22 و 23 بدون نوشته تنها با چند کاریکاتور  در 4 صفحه انتشار یافته است

آذربایجان  نشریه Azarbaijan Magaine

بیشتر مطالب این نشریه تشویق مردم به وطن دوستی  و ازادیخواهی بوده است ، بطوریکه در دومین شماره قطعه ای با عنوان " ای وطن مهربان "مردم را با مفهوم وطن و لزوم آشنایی مردم با واژه ای که جدیدا و در آن دوره از زندگی اجتماعی مردم ایران رایج می شد، آماده می ساخت.

آذربایجان  نشریه Azarbaijan Magaine

 

آذربایجان  نشریه Azarbaijan Magaine

چون طبع مردم آذربایجان بیشتر پذیرش طنز را داشت، این نشریه با استفاده از این خصوصیات مردم با طنز و بهره گیری از شوخ طبعی با انتقاد  و طرح مطالب اجتماعی ، سیاسی می پرداخت.

آذربایجان  نشریه Azarbaijan Magaine

این نشریه با نگاه عمیق به اختلافات فرقه ای و مذهبی سعی در پایان دادن آن داشته و در عین حال از تاثیرگذاری عناصر در تشویق عامه مردم اعم از کشاورزان  و زحمتکشان شهری به شرکت در اعتراضات شهری  و اجتماعی و سیاسی نهایتا انقلاب مشروطه بوده است.

 

حسن اسودی

 

آذربایجان طنز روزنامه لری ، ناظم آخوندوف  ص 63

ناهیدی آذر ، عبدالحسین  ، روزنامه آذربایجان ص 7

 


نظرات کاربران


@