روزی که ارشمیدس روش محاسبه حجم اجرام را یافت

روز جهانی حمام

تاریخ انتشار : ۱۷:۱۹ ۲۴-۰۳-۱۳۹۸

۱۴ ژوئن روز جهانی حمام است. این روز به یاد دانشمند و ریاضیدان یونانی ارشمیدس نام‌گذاری شده که درچنین روزی در حمام «اندازه‌گیری حجم اجسام» را کشف کرد.

تبریز امروز:

روز جهانی حمام

 ۱۴ ژوئن روز جهانی حمام است. این روز به یاد دانشمند و ریاضیدان یونانی ارشمیدس نام‌گذاری شده که درچنین روزی در حمام «اندازه‌گیری حجم اجسام» را کشف کرد.

افسانه این ماجرا از آن قرار است که در 14 ژوئن ریاضیدان ، دانشمند یونانی ارشمیدس ، روش کشف حجم جسم را در حالی که در حال حمام گرفتن بود،کشف کرد ، او با مستغرق ساختن جسم  دانست که می توان با دقت اندازه گیری حجم را انجام داد.

ارشمیدس قادر به غلبه بر هیجان خود در برابر این کشف نبود و  در حالی که خیابان های سیراکیوز یونان می دوید فریاد " اوریکا " ، " اوریکا " سر کشید.

این روز 14 ژوئن  بود که به مناسبت کشف ارشمیدس آن را روز جهانی ارشمیدس نام گذاری کرده اند

افسانه های یونانی می گویند این واقعه دقیقا یک هفته قبل از آغاز تابستان بود ... . تابستان در 21 ژوئن آغاز شد و یک هفته قبل از آن روز 14 ژوئن بود و این تاریخ به عنوان روز حمام تعیین شد.

 


نظرات کاربران


@